Kop

Bestuur Hippolytuskerkkoor.

Voorzitter                : Mw. Lies Holtman.             liesholtman@gmail.com   

Secretaris                : Dhr. Jan Olthof.                janojanzn@outlook.com

Penningmeester        : Dhr. Reinder Buist.           

Notuliste                  : Mw. Dieta van Dijk.

Bestuurslid               : Mw. Roelien Tjalsma.

E-mailadres               : hippolytuskerkkoor@outlook.com

 

Muziekcommissie       : Mw. Elly Walker.

                                Mw. Lia Thybaut.

                             

 

Dirigent                    : Dhr. Oleg Morozov. Groningen.