Hippolytuskerkkoor

 

Het Hippolytuskerkkoor is een gemengd koor in Middelstum met 28 enthousiaste leden, we werken graag mee aan een kerkdienst, concert of evenement/festival. Het repertoire bestaat uit kerkmuziek in de breedste zin, van klassiek tot zeer modern (zowel Nederlands alsook Duits, Engels en Latijn). De muziekcommissie/dirigent zoeken de zangstukken uit in overleg met het bestuur.

Al ruim 13 jaar is Oleg Morozov onze gedreven dirigent. Hij is klassiek pianist, afgestudeerd aan het staatsconservatorium van Kazan in Rusland. Hij bekwaamde zich tevens in koordirektie, hij dirigeert het koor én begeleidt het koor op de elektronische piano.

De repetitie is wekelijks in Op t Houkje op de donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur (in de zomervakantie repeteren we 8 weken niet). De contributie bedraagt € 15,= per maand (exclusief koffie/thee). Mocht je/u geïnteresseerd zijn kom dan gerust eens luisteren op de donderdagavond. Jaarlijks organiseren we in het voorjaar een Meezingavond. Voor iedereen die graag eens een avond gezellig mee wil zingen.

Voor het komende seizoen zijn op dit moment de volgende programma-onderdelen bekend:

  • Medewerking PKN-kerkdienst op Startzondag 17 september in Middelstum.

  • Carol-zangavond op vrijdagavond 15 december om 20.00 uur in de Hippolytuskerk.

  • Medewerking PKN-kerkdienst op Eerste Kerstdag, 25 december, in Middelstum.

  • Medewerking PKN-kerkdienst op Witte Donderdag, 29 maart (’s avonds), in Middelstum.

  • Medewerking PKN-Kerkdienst op Stille Zaterdag, 31 maart (’s avonds), in Middelstum.

  • Deelname aan Korendag in Winsum op zaterdag 14 april.

  • Meezingavond in mei (datum wordt nog gepland) in Op t Houkje.

  • Groninger avond met liedjes van Ede Staal, vrijdag 22 juni in de Hoeksteenkerk (m.m.v. Fré Schreiber en Kees Reinders).

  • Jaarlijks uitstapje van het koor met aanhang (afsluiting seizoen) op donderdag 28 juni.

 

Via KerkENnieuws (en andere media) zullen we u/jou verder op de hoogte brengen.

 

Meer informatie en foto’s zijn te vinden op de website van het Hippolytuskerkkoor: www.koorlid.nl, het mailadres is hippolytuskerkkoor@outlook.com. Het is mogelijk om het koor financieel te ondersteunen door donateur te worden, in september zullen de donateursgelden worden opgehaald (donateurs ontvangen korting bij de entree van een concert).

Het bestuur van het Hippolytuskerkkoor:

Voorzitter : Lies Holtman, liesholtman@gmail.com, tel. 0595-552367

Secretaris : Janneke Vaatstra, jzvaatstrapoel@ziggo.nl, tel. 0596-552021

Penningmeester : Reinder Buist

Notulist : Dieta van Dijk

Algemeen lid/PR : Roelien Tjalsma

 

We hopen u/jou in het komende seizoen te mogen ontmoeten bij een uitvoering of repetitie !!