Hippolytuskoor

 

Het Hippolytuskoor is een gemengd koor in Middelstum met 26 enthousiaste leden, we werken graag mee aan een kerkdienst, concert of evenement/festival. Het repertoire bestaat uit kerkmuziek in de breedste zin, van klassiek tot zeer modern (zowel Nederlands alsook Duits, Engels en Latijn). De muziekcommissie/dirigent zoeken de zangstukken uit in overleg met het bestuur.

Al ruim 15 jaar is Oleg Morozov onze gedreven dirigent. Hij is klassiek pianist, afgestudeerd aan het staatsconservatorium van Kazan in Rusland. Hij bekwaamde zich tevens in koordirektie, hij dirigeert het koor én begeleidt het koor op de elektronische piano.

De repetitie is wekelijks in Op t Houkje op de donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur (in de zomervakantie repeteren we 8 weken niet). De contributie bedraagt € 15,= per maand (exclusief koffie/thee). Mocht je/u geïnteresseerd zijn kom dan gerust eens luisteren op de donderdagavond. Jaarlijks organiseren we in het voorjaar een Meezingavond. Voor iedereen die graag eens een avond gezellig mee wil zingen.

Voor het komende seizoen zijn op dit moment de volgende programma-onderdelen bekend:

  • Medewerking PKN-kerkdienst op Witte Donderdag 18 april 2019 in de Hippolytuskerk.

  • Medewerking PKN-kerkdienst op Paaszondag 21 april 2019 in de Hoeksteenkerk.

  • Medewerking Monumentendag op 14 september 2019 in de muziekkoepel.

  • Meezingavond op 23 mei in Op t Houkje. 

  • Jaarlijks uitstapje van het koor met aanhang (afsluiting seizoen) op donderdag 27 juni 2019.

 

Via KerkENnieuws (en andere media) zullen we u/jou verder op de hoogte brengen.

 

Meer informatie en foto’s zijn te vinden op de website van het Hippolytuskerkkoor: www.koorlid.nl, het mailadres is hippolytuskerkkoor@outlook.com. Het is mogelijk om het koor financieel te ondersteunen door donateur te worden, in september zullen de donateursgelden worden opgehaald (donateurs ontvangen korting bij de entree van een concert).

Het bestuur van het Hippolytuskerkkoor:

Voorzitter : Dieta van Dijk.

Secretaris : Janneke Vaatstra, jzvaatstrapoel@ziggo.nl, tel. 0595-552021

Penningmeester : Reinder Buist.

Notulist : Roelien Tjalsma.

Algemeen lid/PR : Roelien Tjalsma

 

We hopen u/jou in het komende seizoen te mogen ontmoeten bij een uitvoering of repetitie !!