Het Hippolytuskerkkoor gaat zingend door de kersttijd. 
 
Zo aan het einde van het jaar zijn we ons als koor aan het voorbereiden op de kersttijd. We mogen in de maand december vier keer een uitvoering verzorgen en hopen u/jou ergens te ontmoeten. 
 
Zondagavond 9 december     ‘Sterren Stralen’ in de Hoeksteenkerk.                                                                                      Het Hippolytuskerkkoor zal een bijdrage leveren aan het                                                          kerstconcert van de fanfare van Concordia.

Donderdagavond 13 december  Het Hippolytuskerkkoor zal vanaf 19.00 uur zingen tijdens de                                                    kerstmarkt in de Andreaskerk  te Westeremden.

Maandagavond 24 december  Het Hippolytuskerkkoor zal medewerking                                                                                  verlenen aan de kerstnachtsamenkomst in de                                                                            Hippolytuskerk, aanvang 20.00 uur.  

Woensdagavond 26 december   Het Hippolytuskerkkoor zal haar medewerking                                                                          aan een kerstdienst op Tweede Kerstdag in de                                                                          Kloosterkerk te Rottum, aanvang 19.00 uur.  

De leden van het Hippolytuskerkkoor wensen u allen een goede kersttijd toe en veel heil en zegen in 2019. 

Namens het Hippolytuskerkkoor, Roelien Tjalsma.